Temperaturen på värmesystemet sänks inte på natten men då lampor, TV m.m stängs av så kan temperaturen sjunka något.