Våra trivselregler

Störningar i boendet

Du får inte spela musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda så att du stör dina grannar. Ska du ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar i förväg och uppmanar dem att säga till om de blir störda.

Spika och borra

Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 20.00-07.00 vardagar samt 20.00-10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.

Spola vatten

Undvik att spola vatten mellan klockan 23.00 och 06.00.

Rökning

Rök inte i husets allmänna utrymmen eller utanför entréporten. Visa även i övrigt hänsyn till dina grannar om du till exempel väljer att röka på din balkong eller uteplats. Rökning är förbjuden i lägenheterna.

1 juli utökas rökförbudet i Sverige och gäller då även på allmänna lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Den nya lagen gäller även för e-cigaretter. Tack för visad hänsyn!

Fordon och körning

Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Behöver du till exempel köra fram till entréporten, visa hänsyn och var försiktig samt var uppmärksam på lekande barn.

Parkering

Parkera fordon endast inom anvisade parkeringsplatser.

Husdjur

Håll uppsikt över ditt eller dina husdjur, så att de inte stör dina grannar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor och andra utrymmen i huset. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten.

Mat till djur

Du får inte lägga ut mat till djur inom fastigheten. Det gäller även gården.

Installation av hushållsmaskiner

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att installera tvätt-, diskmaskin eller köksfläkt. Installationen måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt.

Parabolantenner, skyltar och markiser

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser och dylikt.

Föremål i entré och trapphus

För att vi ska kunna garantera fria utrymningsvägar vid exempelvis brand får du inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar.

Sopor

Släng dina hushållssopor och källsortera på anvisad plats.

Fast inredning och utrustning

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.

Balkong, altan och fönster

Håll din uteplats fri från snö och is. Lämna inte fönster och dörrar öppna så att vatten- och frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av brännbart material på din balkong/altan.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkonger och uteplatser. Du får bara grilla på särskilt anvisade platser inom fastigheten.

Spola inte ned vätskor i avloppet

Du får inte spola ned vätskor (till exempel matolja) som kan orsaka stopp i avloppet i diskho, handfat eller toalett. Fråga din bovärd om du är osäker.

Doftblock i toaletten

Använd inte doftblock då de kan fastna i toaletten. För att få bort stoppet utförs en högtrycksspolning och ibland behöver wc-stolen skruvas loss för att sedan återmonteras. Ett litet doftblock kan med andra ord leda till en stor arbetsinsats vars kostnad du som hyresgäst får stå för, även om den bör täckas av hemförsäkringen.

Anmäl fel snarast

Du är skyldig att snarast möjligt anmäla fel och brister som uppkommer i lägenheten till hyresvärden. Det gäller även om du upptäcker ohyra eller skadedjur.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos Backen förbinder du dig att teckna hemförsäkring att gälla under hela hyresförhållandet.