Socialstyrelsen rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör ligga mellan 20-23 grader. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18 grader.